top of page
3_edited.jpg

KRAJINOTVORBA

Parky, záhrady, verejné priestory, územia riešime  s odborníkmi ekológiu a udržatel´nost´. Vyhotovíme kompletnú projektovú dokumentáciu pre výstavbu  aj výsadbu zelene. Dbáme na dlhodobú environmentálnu a ekonomickú udržatel´nost´ riešení.
Spolu s profesiami vykonávame autorský  dohl´ad nad výstavbou.

KRAJINOTVORBA: Recent Projects
KRAJINOTVORBA: Pro Gallery
bottom of page